Faedah M-PLAN
Cara Permulaan
Pelan Pampasan
Borang Permohonan Sementara
Kisah Kejayaan
Carian Terperinci
  E-MEL
sales@m-plan.com.my
  HOTLINE
1800 88 7575

Borang Permohonan Sementara M-Plan
*lapangan yang harus diisi
Maklumat Pemohon
Nama *   Kewarganegaraan *
Jantina *   NO. K.P. *
Tarikh Lahir *   Pilihan Bahasa *
 
Nama Pasangan
Nama   Kewarganegaraan
Jantina   NO. K.P.
Tarikh Lahir      
 
Maklumat Lanjut Pemohon
Alamat*   Tel *
    Mobile *
Poskod*   Office
Nama Bank   Emel*
Nombor Akaun      
 
Maklumat Pengenal
Nama   Kod Pengedar
 
Sila Masukkan Kod Pengesahan
Kod Pengesahan *
 
Klarifikasi Yuran Berlangganan
Saya faham bahawa, walaupun permohonan saya telah diterima untuk pelantikan pengedar bebas M-PLAN, perlantikan ini tidak bermaksud saya adalah M-PLAN atau mempunyai hak untuk mewakili pihak M-PLAN. Tiada tuntutan atau pernyataan yang boleh dibuat oleh saya sebelum mendapat kebenaran daripada pihak M-PLAN. Saya bersetuju untuk mematuhi semua peraturan seperti yang dinyatakan dalam buku panduan M-PLAN. Saya bersetuju bahawa M-PLAN mempunyai hak untuk mengubah rancangan pemasaran M-PLAN, kod etika dan terma-terma untuk mempertingkatkan perniagaan M-PLAN dari masa ke semasa.

Saya akan membayar RM 30 / B 15/ S$ 15 sebagai yuran tahunan 3 bulan sebelum tarikh luput keahlian.