Faedah M-PLAN
Cara Permulaan
Pelan Pampasan
Borang Permohonan Sementara
Kisah Kejayaan
Carian Terperinci
  E-MEL
sales@m-plan.com.my
  HOTLINE
1800 88 7575

Pelan Pampasan
Pelan Insentif dibahagikan kepada dua fasa, iaitu FASA 1 dan FASA 2 dengan cara mampatan untuk mendapatkan faedah optimum.

FASA 1

Nota:
1. Pengedar dikehendaki mengekalkan sekurang-kurangnya 100BV untuk kelayakkan perkongsian bonus di Peringkat Pertama dan ke-2. Manakala 200BV perlu dikekalkan untuk mendapatkan bonus sehingga Peringkat Ke-7.
2. 100BV Jualan Persendirian yang pertama digunakan pada FASA 1 dan bakinya digunakan pada FASA 2 untuk kiraan bonus.


FASA 2
Anda perlu mengekalkan 200BV untuk kelayakan Jualan Kumpulan anda. Antaranya termasuk.
1. Bonus Jualan
2. Bonus Pembangunan Kepimpinan
3. Bonus Pelancongan
4. Bonus Antarabangsa


Bonus Jualan - 15% (Bulanan)

Jualan Persendirian Jualan Kumpulan Faedah
100 BV 500 BV - 1499 BV 6%
100 BV 1500 BV - 2999 BV 9%
100 BV 3000 BV - 5499 BV 12%
100 BV > 5500 BV 15%


Bonus Pembangunan Kepimpinan - 22% (Bulanan)
Bonus Pembangunan Kepimpinan dikira berdasarkan jualan bulanan yang dicapai oleh kumpulan anda.

  AM RM EM DM Exec. DM CDM Exec. CDM
  3 x 1000BV
AM sebagai satu peringkat
3 x 2000BV
AM sebagai satu peringkat
3 x 3000BV
AM sebagai satu peringkat
3 x 6000BV
AM sebagai satu peringkat
>35,000BV
5 x 3000BV
AM sebagai satu peringkat
>35,000BV
5 x 6000BV
RM sebagai satu peringkat
>70,000BV
3 x 20,000BV
2 x 6,000BV
EM sebagai satu peringkat
>150,000BV
Peringkat Pertama 6% 6% 7% 7% 7% 7% 7%
Peringkat Ke-2 5% 5% 6% 6% 6% 6% 6%
Peringkat Ke-3 - 4% 5% 5% 5% 5% 5%
Peringkat Ke-4 - - - 4% 4% 4% 4%
Peringkat Ke-5 - - - - 3% 3% 3%
Peringkat Ke-6 - - - - - 2% 2%
Peringkat Ke-7 - - - - - - 2%


Bonus Pelancongan - 3%

Bonus ini adalah dibahagi antara Emerald Manager, Diamond Manager, Executive Diamond Manager, Crown Diamond Manager dan Executive Crown Diamond Manager yang berkelayakan pada bulan tersebut.
40% daripadanya akan dibahagi sama rata antara mereka yang berkelayakan pada bulan tersebut, manakala 60% akan dibahagikan berdasarkan mata Bonus pembangunan kepimpinan pada bulan tersebut.
Bonus Pelancongan tidak boleh dipindah milik dan ia hanya boleh digunakan untuk melawat lokasi pelancongan yang telah ditentukan oleh syarikat.
Syarikat mempunyai hak mutlak untuk menentukan lokasi pelancongan.


Bonus Antarabangsa - 14%

  Pangkat Bonus
i Emerald Manager
40% dibahagi sama rata antara EM yang berkelayakan pada bulan tersebut, manakala 60% akan dibahagikan antara EM berdasarkan mata Bonus Pembangunan Kepimpinan pada bulan tersebut .
4%
ii Diamond Manager & Executive Diamond Manager
40% dibahagi sama rata antara DM dan EDM yang berkelayakan pada bulan tersebut, manakala 60% akan dibahagikan antara DM dan EDM berdasarkan mata Bonus Pembangunan Kepimpinan pada bulan tersebut.
3.5%
iii Executive Diamond Manager
40% dibahagi sama rata kepada EDM yang berkelayakan pada bulan tersebut, manakala 60% akan dibahagikan kepada EDM berdasarkan mata Bonus Pembangunan Kepimpinan pada bulan tersebut.
1%
iv Crown Diamond Manager & Executive Crown Diamond Manager
40% dibahagi sama rata antara CDM dan ECDM yang berkelayakan pada bulan tersebut, manakala 60% akan dibahagikan antara CDM dan ECDM berdasarkan mata Bonus Pembangunan Kepimpinan pada bulan tersebut.
4.5%
v Executive Crown Diamond Manager
40% dibahagi sama rata kepada ECDM yang berkelayakan pada bulan tersebut, manakala 60% akan dibahagikan kepada ECDM berdasarkan mata Bonus Pembangunan Kepimpinan pada bulan tersebut.
1%
 
   
    Muat Turun PDF